Tietoa SINI-kouluhankkeesta

Suomalaisen perheyrityksen pitkäjänteinen rakennushanke tuo Gendabin kylän lapsille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.

SINI Harghushay Primary School sijaitsee Gendabin paimentolaiskylässä Pohjois-Tansaniassa Hanang-vuoren juurella.

Vaatimattomissa olosuhteissa elävän kylän noin 5000 asukkaasta vain noin 15 % on luku- ja kirjoitustaitoisia, ja lähes kaikki elävät luontaistaloudessa.

Vuonna 2006 alkaneen hankkeen aikana Gendabiin on rakennettu luokkahuoneita, kouluruokala, opettajien asuntoja ja toimistoja sekä wc-tiloja. Lisäksi Sinituote tukee oppilaiden kouluruokailua ja jakaa vuosittain stipendejä kylän lahjakkaimmille oppilaille yläkoulun jatko-opintoihin.

Rakennushanke toteutetaan suorassa yhteistyössä kylän kanssa ilman byrokratiaa, isoja yhdistyksiä ja välikäsiä. Rakentamisessa suunnitelmat, kustannusarviot ja seuranta tapahtuu paikallisesti kylän nimeämässä SINI School -projektiryhmässä, johon kuuluu kyläläisiä ja koulun opettajia.Oppilaita valkoisissa SINI- t-paidoissa

Sinituotteen edustajat seuraavat hankkeen etenemistä raporttien ja kuvien avulla, ja yrityksen omistajaperheen edustajat ovat vierailleen kohteessa useaan otteeseen. Rahoituksen hoitaa kaikkien rakentamiskulujen osalta Sinituote, joka siirtää varoja tarpeen mukaan paikalliseen pankkiin, josta ne käytetään materiaalihankintoihin. Itse rakentamistyöhön kylä osallistuu talkootyöllä. Kyläläiset ovat olleet mukana aktiivisesti projektin kaikissa vaiheissa ja ovat tästä syystä erittäin sitoutuneita projektin läpiviemiseen sekä koulun pitkäjänteiseen kehittämiseen ja ylläpitoon.

 

Tänä päivänä koulua käy yli 400 lasta, ja koulutus parantaa huomattavasti kylän lasten mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen. Tavoitteena on jatkaa koulun tukemista tulevina vuosina kunnes SINI Harghushay Primary School:ssa on tilat yli 1000:lle oppilaalle.

SINI-koulu Hanang-vuoren juurella

Syrjäinen ja köyhä paimentolaiskylä on kehittynyt hankkeen myötä monipuolisesti.
SINI-koulua pidetään nyt koko Hanangin alueen parhaimpana peruskouluna. Aikaisemmin kylässä oli pulaa pätevistä opettajista, mutta nyt Tansanian valtio valitsee parhaimmat opettajat juuri SINI-kouluun. Paimentolaisperheissä koulutusta ei osattu ennen arvostaa, mutta SINI stipendien luomien uusien mahdollisuuksien myötä kylän lasten opiskeluinto ja –tulokset ovat parantuneet huimasti. Koulun rakentamisen vaatima kylän järjestäytyminen ja talkootyö ovat lisänneet kyläläisten vastuunkantoa omasta hyvinvoinnistaan ja kehityksestään.

 

Sinituote toivoo SINI Harghushay Primary School –hankkeen myötä, että jokaisella lapsella sukupuolesta tai asuinolosuhteista riippumatta olisi mahdollisuus saada hyvä peruskoulutus, johon kuuluu luku- ja kirjoitustaidon ohella perustiedot kodin ja perheen hygieniasta, omasta kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Katso Anders Brotheruksen valokuvagalleria SINI-koululta