Miljövänlighet

Miljövänlighet, ansvarstagande konsumtion och inhemsk produktion hör till Sinituotes värdesfär.

Sinituote har redan i åratal hållit frågor som gäller hållbar utveckling under luppen. I företagets hela verksamhet, som exempelvis i produktutvecklingen av SINI- och KUNGS-produkterna, valet av material, produktionen, logistiken och marknadsföringen fästs särskild uppmärksamhet vid ekologi och energieffektivitet.

Fabriken

Exempel på anpassningen av Sinituotes verksamhet till naturens toleransförmåga är återvinningen av avfall på fabriken i Kumo och utvecklingen av produktionen utgående från att naturen ska bevaras. Rester från formsprutningen av plastprodukter krossas och återanvänds genom att blanda krosset med ny råvara. Denna blandning kan utnyttjas vid tillverkningen av nya produkter som exempelvis i klädvårdsrullens hylsa och stödremsan på Blåpigans utbytbara svamp.

Allt avfall från produktionen sorteras och återvinns på ett tillbörligt sätt. Mängden blandavfall från produktionen har minskat betydligt tack vare den effektiva avfallshanteringen.

Plastavdelningen på Sinituote använder formsprutningsmaskiner av den nya generationen, vilkas energiförbrukning är 30 % mindre jämfört med de vanliga modellerna. Användningen av de nya formsprutningsmaskinerna medför en betydande inbesparing av energi. Därutöver har maskinerna ett program som lär arbetaren välja energiekonomiska parametrar vid programmeringen av maskinen.

Sinituotes fabrik värms under vintern upp med värme som tas tillvara från vattnet som cirkulerar i plastmaskinernas kylsystem. Som tilläggsvärme används inhemsk fjärrvärme för vilken trä och flis använts som energikällor.

För trivseln i näromgivningen har investeringar gjorts i bland annat omfattande renoveringsarbeten i industribyggnaden och genom att försköna gårdsområdena.

Sinituote har fått erkännande från Kumo stad för sina miljögärningar och belönades med miljöpriset år 2011.

Se Youtube-videon från Sinituotes fabrik (på finska).

Produktutveckling

SINI-produkterna har utvecklats enligt principen för hållbar utveckling. Vårt mål är att tillverka högklassiga och hållbara produkter som kan kombineras efter behov.

Vid produktutvecklingen beaktas produktens hela livscykel och att slutproduktens kolfotspår ska vara rimligt. Viktiga kriterier också för förpackningarna är att de ska vara återvinnbara, ekologiska och spara energi. De sistnämnda två kriterierna gäller också för logistiken. SINI är ett ansvarstagande val ända från planeringsbordet till hemmet.

När du köper SINI, kan du köpa endast det som du behöver. SINIs städredskapsserie är en unik helhet där alla redskap du behöver i städningen i hemmet passar ihop med ett enda skaft. Delar som slits, som moppar och svampar, går att byta ut. Ett exempel på en lång livscykel är Blåpigan från 1960-talet till vilken man får bytessvampar ännu idag.

Utbytbara delar som borsten till SINIs diskborste och WC-borste minskar mängden plastavfall. På detta sätt kan du fortsätta använda samma skaft och byta ut bara den slitna delen.

Ren luft utan tvättmedel

Mikrofiberprodukter från SINI utgör en väsentlig del av modern ekologisk städning. De rengör till och med utan tvättmedel och ytan blir ren med bara vatten. Städning med mikrofiber sparar på vatten, tvättmedel, mekaniskt arbete och uppvärmningsenergi som går åt till att torka ytorna.

Trygga textilier

SINI-strykbrädsöverdrag har beviljats certifikatet Öko-Tex. Öko-Tex är ett internationellt system för testning och certifiering av textilier, vilket garanterar att överdragen inte innehåller ämnen som är farliga för hälsan.

Tillverkaren beviljas certifikatet och rätt att använda Öko-Tex Standard 100- beteckningen på de produkter han saluför när produkten till alla delar fyller kraven i Öko-Tex-kriterierna

På det internationella Öko-Tex-förbundets hemsidor kan man kolla in Öko-Tex-beteckningen, hur länge certifieringen är i kraft och produktklassen på basen av produktens testnummer.

Återvinning och destruktion av produkter som är slutslitna

Plastdelarna i SINI-produkterna är tillverkade av återvinnbar plast. Moppar och städdukar kan destrueras genom att brännas som energiavfall. Produkternas metalldelar kan föras till metallinsamlingen.

Förpackningar

Största delen av förpackningsmaterialet är återvinnbar papp och kartong. All plast som använts i förpackningarna kan destrueras genom att brännas som energiavfall. Sinituote Ab är medlem i den riksomfattande producentsammanslutningen för förpackningsbranschen, PYR Ab, och deltar i utvecklingen av återvinning och nyttoanvändning av olika förpackningar.

Komposterbara produkter

SINI kompostpåse som används i bioavfallskärlet är av material som förmultnar till 100 %. Den är tillverkad av polycaprolactam och potatisstärkelse och förmultnar beroende på kompostor på 2-6 månader. SINI kompostpåse är godkänd av Avfallsverksföreningen i Finland JLY och har beteckningen Omppu som tecken på detta. Också Blåpigans svamp och svamp- och hushållsdukarna är av komposterbara naturmaterial.