Ympäristöystävällisyys

Sinituotteen arvomaailmaan kuuluvat ympäristöystävällisyys, vastuullinen kuluttaminen ja kotimaisuus.

Kestävän kehitykseen liittyvät kysymykset ovat olleet tarkastelussa Sinituotteessa jo vuosia. Sinituote on sitoutunut ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen ja pyrkii toiminnallaan ehkäisemään ympäristön pilaantumista. Yrityksen kaikessa toiminnassa, kuten  SINI- ja KUNGS-tuotteiden tuotekehityksessä, materiaalivalinnoissa, tuotannossa, logistiikassa ja markkinoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Tehdas

Esimerkkeinä Sinituotteen toiminnan sopeuttamisesta luonnon kestokykyyn ovat jätteiden kierrätys Kokemäen tehtaalla ja sen tuotannon kehittäminen ympäristöä säästäväksi. Muovituotteiden ruiskuvalussa syntyvä räyste rouhitaan ja otetaan käyttöön uuteen raaka-aineeseen sekoitettuna. Myös jätemuovi hyödynnetään uusien tuotteiden valmistuksessa ja sitä käytetään mm. teippiharjan hylsyissä sekä Sinipiian vaihtosienen tukiliuskoissa.Sinituotteen tahdas Kokemäellä

Kaikki tuotannossa syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti. Tehokkaan jätteidenkäsittelyn ansiosta tuotannosta ei synny lainkaan kaatopaikkajätettä. 

Sinituotteen muoviosastolla on käytössä uuden sukupolven ruiskuvalukone, jonka energiankulutus on 30 % pienempi verrattuna tavanomaisiin konemalleihin. Uudella ruiskuvalukoneella saavutetaan huomattavaa energiansäästöä vuositasolla. Lisäksi koneeseessa on ohjelma, joka opettaa työntekijää valitsemaan energiataloudelliset parametrit konetta ohjelmoitaessa.

Sinituotteen tehdas lämmitetään talvisin muovikoneiden jäähdytysjärjestelmissä kiertävästä vedestä otetulla lämmöllä. Tehtaan lisälämmitykseen käytetään kotimaista kaukolämpöä, jonka energialähteenä on käytetty puuta ja haketta.

Lähiympäristön hyvinvointiin on investoitu mm. toteuttamalla tehdasrakennuksen mittavat kunnostustyöt ja maisemoimalla piha-alueet.

Sinituote on saanut Kokemäen kaupungilta kiitosta ympäristöteoistaan ja palkittu vuonna 2011 ympäristöpalkinnolla.

Sinituotteen ympäristöpolitiikka on rajattu koskemaan yrityksen Kokemäen tuotantolaitosta. Yritys toteuttaa ja ylläpitää ympäristöjärjestelmäänsä toimintakäsikirjassa esitetyn SFS-EN ISO 14001 -standardin vaatimuksiin perustuvan mallin mukaisesti. Toiminnan eri prosesseissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset mm. oikeanlaisella jätteiden kierrätyksellä sekä muovijätteiden uudelleenkäytöllä. Yrityksen henkilöstö on tietoinen ympäristöpolitiikasta ja toimii sitä noudattaen.  Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, ettei jätteistä aiheutuisi vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Sinituotteen ympäristötavoitteet

Sinituotteen tavoitteena on jatkuvasti parantaa ympäristönsuojelun tasoa asettamalla tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan ja analysoidaan ympäristönetti -palvelussa, sekä tarvittavilla mittareilla. Yrityksen ympäristöjärjestelmää arvioidaan ja kehitetään vuosittaisilla auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat ympäristölainsäädännön noudattaminen, kaatopaikkajäteprosentin pitäminen nollassa, tuotantojätteen hyödyntäminen raaka-aineena tuotannossa, tuotekehitys ympäristöystävällisempiin materiaaleihin, henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen ja energiankulutuksen laskeminen.

 

Tuotekehitys

SINI-tuotteet on kehitetty kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Tavoitteenamme on tehdä laadukkaita ja pitkään kestäviä tuotteita, joita voi yhdistellä oman tarpeen mukaan.

Tuotekehityksessä huomioidaan tuotteen koko elinkaari sekä lopputuotteen kohtuullinen hiilijalanjälki. Ekologisuus, kierrätettävyys sekä energiansäästö ovat tärkeitä kriteereitä myös pakkausten tuotekehityksessä ja logistiikassa. SINI on vastuullinen valinta aina suunnittelupöydältä kotiin saakka.

Kun valitset SINIn, voit ostaa  vain sen minkä tarvitset.  SINI-siivousvälinesarja on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhteen välinevarteen sopivat kaikki kodin siivouksessa tarvittavat välineet. Kuluviin osiin, kuten moppeihin ja sienipesimiin, voidaan hankkia vaihto-osia. Pitkästä saatavuudesta on esimerkkinä 1960-luvulla kehitetty Sinipiika, johon saa edelleen vaihtosieniä.

Vaihto-osat, kuten myös SINI-vaihtopäätiskiharjan tai wc-harjan vaihtopäät, vähentävät muovijätteen määrää. Näin voit hyödyntää samaa vartta ja vaihtaa vain kuluneen osan uuteen.

 

Puhdasta ilman pesuaineita

SINI-mikrokuitutuotteet ovat oleellinen osa nykyaikaista ekologista siivousta. Ne puhdistavat jopa ilman pesuaineita, jolloin saat puhdasta jälkeä pelkällä vedellä. Mikrokuitusiivous säästää vettä, pesuaineita, mekaanista työtä sekä pintojen kuivumisen kuluttamaa lämmitysenergiaa.

 

Turvalliset tekstiilit

Öko-Tex standardi 100 -tunnus

SINI Silityslaudanpäällisille on myönnetty Öko-Tex –sertifikaatti. Öko-Tex on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka takaa, etteivät päälliset sisällä terveydelle vaarallisia aineita.

Valmistajalle myönnetään sertifikaatti ja oikeus käyttää Öko-Tex standardi 100 -tunnusta myymissään tuotteissa, kun tuote kaikilta osin täyttää jokaisen Öko-Tex-kriteeristön vaatimuksista.

Kansainvälisen Ökö-Tex liiton kotisivuilta voi tarkistaa tuotteen testausnumeron perusteella Öko-Tex-merkinnän, sertifikaatin voimassaolon sekä tuoteluokka ryhmityksen.

 

Käyttöiän päähän tulleiden tuotteiden kierrätys ja hävitys

SINI-siivousvälineiden muoviosat on valmistettu kierrätyskelpoisesta muovista. Mopit ja siivousliinat voidaan hävittää myös polttamalla ne energiajätteenä. Tuotteiden metalliosat voi toimittaa metallinkeräykseen.Kierrätys-symboli

Pakkaukset

Suurin osa pakkausmateriaalista on kierrätyskelpoista pahvia ja kartonkia. Kaikki pakkauksissa käytettävät muovit voidaan hävittää myös polttamalla ne energiajätteenä. Sinituote Oy kuuluu valtakunnalliseen pakkausalan ympäristörekisterin PYR Oy:n tuottajayhteisöihin, ja on mukana kehittämässä erilaisten pakkausten kierrätystä ja hyötykäyttöä.

Kompostoituvat tuotteet

 SINI-kompostipussi on Suomen Jätelaitosyhdistyksen hyväksymä, mistä on merkkinä Omppu-tunnus

Biojäteastiaan laitettava SINI-kompostipussi on 100 % maatuvaa materiaalia. Se on valmistettu polykaprolaktaamista ja perunatärkkelyksestä, joten se maatuu kompostista riippuen 2–6 kuukaudessa. SINI-kompostipussi on Suomen Jätelaitosyhdistyksen hyväksymä, mistä on merkkinä Omppu-tunnus. Myös Sinipiian sieni sekä sieni- ja talousliinat ovat kompostoituvaa luonnonmateriaalia.